Psychiatra Zielona Góra
Maria Mortas – specjalista psychiatra
dr n. med. Sebastian Stoszek – specjalista psychiatra

Porady i konsultacje specjalistyczne w zakresie psychiatrii w gabinecie i w domu pacjenta.

Diagnozowanie i leczenie depresji, zaburzeń lękowych, schizofrenii, choroby dwubiegunowej, zaburzeń pamięci, zespołów otępiennych, natręctw, zaburzeń snu, w tym bezsenności, zaburzeń odżywiania, alkoholowych zespołów abstynencyjnych.

Posiadamy umowy z NFZ na wystawianie recept na leki refundowane, umowy z ZUS na wystawianie zaświadczen o czasowej niezdolności do pracy na drukach ZLA, ponadto po osobistym badaniu pacjenta wystawiamy zaświadczenia o stanie zdrowia dla potrzeb orzeczniczych, opiekuńczych, dla sądów (potrzebne do spraw o ubezwłasnowolnienie, przymusowe leczenie odwykowe, leczenie bez zgody lub umieszczenie w zakładach opieki długoterminowej) oraz dla poradni psychologiczno pedagogicznych.

Poradnictwo w zakresie opieki nad osobami z otępieniem i chorobami psychicznymi.

Porady dla rodzin osób uzależnionych od alkoholu.

Wsparcie farmakologiczne pacjentów uzależnionych od alkoholu w trakcie terapii odwykowej.

Praktyka współpracuje w zakresie diagnostyki i terapii z psychologiem i psychoterapeutą.

zarezerwuj termin
607 034 884

Copyright © 2012 Praktyka Lekarska dr n. med. Sebastian Stoszek Specjalista psychiatra
Grafika: Ostre Reklamy | Wykonanie U Ciwersa - strony internetowe Nowy Targ